Компанія COMPHEADER зобов’язується поважати та захищати ваше право на конфіденційність. У своїй роботі ми прагнемо дотримуватись усіх чинних законів щодо захисту конфіденційності та безпеки персональних даних.

1. Які дані збирає компанія COMPHEADER та як може їх використовувати

1.1 Персональні дані, які збирає компанія COMPHEADER 

Під персональними даними розуміються будь-які дані, які можуть прямо чи опосередковано вас ідентифікувати, наприклад, ваше ім’я, адресу електронної пошти, IP-адресу.

1.2 Як компанія COMPHEADER використовує ваші персональні дані

Ми можемо використовувати ваші персональні дані для наступних цілей:

Для оцінки та покращення продуктів та послуг.

Для отримання та аналізу споживчих відгуків з метою розробки та оцінки якості нових продуктів та послуг.

Для обробки та відправлення інформаційних розсилок, на які ви підписалися.

Для надсилання вам важливих оповіщень, наприклад, про зміни в умовах або процедурах нашої роботи. Зважаючи на їх велику важливість відмовитися від отримання таких оповіщень не можна.

2. Зберігання ваших персональних даних

Ми зберігаємо ваші персональні дані стільки часу, скільки потрібно для виконання цілей, описаних у цій Політиці конфіденційності, якщо тільки триваліший період не дозволений законом або ж потрібний для здійснення інших необхідних цілей. 

3. Кому компанія COMPHEADER розкриває ваші персональні дані

Ваші персональні дані не будуть розкриватися третім сторонам за винятком наведених нижче випадків.

3.1 Ваш дозвіл

Ми розкриваємо або ділимося вашими персональними даними з третіми сторонами тільки з вашого попереднього дозволу.

3.2 Захист

Ми можемо розкривати або передавати необхідну частину ваших персональних даних третім сторонам для судового або іншого захисту:

Коли це потрібно за законом чи постановою урядової чи судової влади для встановлення юридичного позову/захисту або запобігання шахрайству та іншим протизаконним діям.

Для захисту прав, власності або безпеки компанії COMPHEADER або суспільства в цілому, як вимагає чи дозволяє чинне законодавство.

4.  Безпека

Ми вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів для захисту ваших персональних даних від неавторизованого доступу, зміни, розкриття або знищення. Сюди входять регулярні перевірки процедур збору, зберігання та обробки даних, організаційних заходів безпеки.